youtube

Ons Supply Chain Finance initiatief

Op dit moment richt Fyndoo Lending zich voornamelijk op Balance Sheet- en Asset Based financieren. Wereldwijd hebben ongeveer 40 procent van de 65 miljoen MKB-bedrijven een gebrek aan financiële middelen op grote schaal, deze groep is underbanked doordat zij geen toegang hebben tot financiering. Deze wereldwijde problematiek staat beter bekend als Inclusive Finance.

J5iVWw3mGYA

Business Lending opnieuw gedefinieerd

In onze missie om financieringsoplossingen toegankelijk, transparant en efficiënt te maken, hebben we een nieuw uniek initiatief gelanceerd tijdens het SME Finance Forum in Nairobi. Samen met de in Nederland gevestigde tech start-up ‘The Things Network’, dat zich richt op het aanbieden van een geïntegreerde keten van producten en diensten in de ‘Internet of Things’ (IoT) -industrie, hebben we een concept ontwikkeld dat kredietrisico, onderpand en vertrouwen herdefinieert. Door IoT toe te passen, kunnen we real-time gebeurtenissen registreren die leiden tot uitbetaling of incasso van de sculpted kredietfaciliteit.

Onze technologie biedt hen toegang tot groei, succes en het realiseren van ambities. We kunnen een Fintech-oplossing bieden die de wereld beïnvloedt.

Hoe het werkt...

Laten we de landbouwsector als voorbeeld nemen. Het eerste deel van de kredietfaciliteit wordt unsecured uitbetaald zodat boeren hun zaden en/of panten kunnen kopen. Daarna registreren IoT-sensoren het zaaien of planten van gewassen. Dit zal de eerste geautomatiseerde trigger zijn voor het Fyndoo Lending-platform om een uitbetaling uit te voeren, omdat de zaai- en aanplantactiviteiten (betaalde) arbeid en waarschijnlijk mechanische ondersteuning vereisen. De goedkope en energiezuinige IoT-sensoren communiceren met de IoT-gateways via het LoRa-netwerk en uiteindelijk via internet, zodat het keten- en groeiproces realtime kan worden gevolgd.

...hoe het werkt...

Afhankelijk van de totale productie en groeiperiode, kunnen opeenvolgende uitbetalingen worden gepland om de boer in staat te stellen voldoende capaciteit te kopen tijdens dit proces en opnieuw voor de risicospreiding van de financier. De voorwaarde voor uitbetaling(en) is natuurlijk dat de landbouwproductie nog steeds continue wordt waargenomen via IoT. Als dit niet het geval is, zal Fyndoo Lending een handmatige taak activeren voor een bankier om de ongebruikelijke situatie te beheersen en waarschijnlijk de voorzetting van die financieringscontract beëindigen.

Oogsten zal de volgende trigger zijn; dit is weer een arbeidsintensieve (en dus kapitaalintensieve) activiteit. Op basis van deze digitale IoT-waarneming zal een nieuw deel van de kredietfaciliteit beschikbaar worden gesteld.

... hoe het werkt

De laatste trigger in het proces is het transport van de geoogste goederen. De kredietverstrekker zorgt voor het factureringsproces, zodat ook hier zekerheid is geborgd. Tenslotte zal, zodra de schuldenaar heeft betaald, het resterende bedrag na aftrek van de terugbetaling en financieringskosten aan de landbouwer worden toegekend.

Natuurlijk zal dit hele proces worden gefaciliteerd door een blockchain, omdat alle deelnemers hun verantwoordelijkheden volledig behouden. Dit heeft een aantal voordelen: (1) De boeren hoeven het vertrouwen niet over te dragen aan een coördinerende partij. (2) Het eigendom van de gegevens blijft bij de deelnemers omdat deze lokaal kunnen worden ondertekend en gecodeerd en vervolgens naar een knooppunt kunnen worden verzonden. (3) Om te beginnen zijn de betalingsbevestigingen inbegrepen in de blockchain, maar uiteindelijk kan de betalingsstroom volledig door de blockchain bewegen.

Meedoen?

We willen groei mogelijk maken, ook op markten waar dit meestal niet zo vanzelfsprekend is. Dit stimuleert de economische groei en werkgelegenheid en is van toepassing op een zeer breed scala van toeleveringsketens.

We hebben het Supply Chain Finance-initiatief dit jaar geïntroduceerd op de Afrika editie van het SME Finance Forum te Nairobi, Kenia. We willen financiële dienstverleners uitnodigen om zich bij dit initiatief te voegen, zodat we samen ervoor zorgen dat wereldwijd financiering toegankelijk wordt.