image

Manage

Fyndoo Manage is voor het volledige beheer van lopende financieringen: monitor convenanten geheel geautomatiseerd zodat een breech niet alleen tijdig gesignaleerd maar misschien zelfs voorkomen kan worden. Voer revisies uit op een vooraf bepaalde revisiedatum of naar aanleiding van een trigger uit Fyndoo Execute. Reviseer klant of krediet door het vernieuwen van de CDD, het updaten van de jaarcijfers, herbepaling van de creditrating en herevaluatie van de zekerheden. Verwerk wijzigingen door geautomatiseerd te toetsen of deze impact hebben op het afgegeven risk-fiat en eventueel een herbeoordeling uit te voeren als een nieuw fiat nodig is.