Omarm digitaliseren van financiering en help ondernemers groeikansen te pakken

Fyndoo

Elk jaar zien duizenden MKB-bedrijven een financieringsaanvraag stranden. Dat betekent dat ondernemers, financiers, adviseurs en uiteindelijk de Nederlandse economie kansen om te investeren en groeien mislopen. Als financiers en adviseurs digitalisering omarmen kan dat helpen om dit aantal te verkleinen.

Gepubliceerd op: April 21, 2021

Het CBS vraagt bedrijven elk jaar naar hun financieringsbehoeftes en activiteiten. Uit deze financieringsmonitor bleek dat vorig jaar 22 procent van de bedrijven behoefte had aan externe financiering. Dat was ongeveer evenveel als het jaar daarvoor. Een flink deel daarvan, zo’n 23.800 wisten financiering aan te trekken, maar er waren naar schatting ook 6.300 bedrijven die daar niet in slaagden.

Wel financierbaar, toch geen financiering

Dat zal in veel gevallen goede redenen hebben, maar er zijn zeker bedrijven bij die wel degelijk financierbaar zijn maar toch geen financiering krijgen. Dat is een gemiste kans. In grofweg de helft van de gevallen leidde de afwijzing van een aanvraag ertoe dat een uitbreiding niet door kon gaan. In ruim een kwart ging het aannemen van nieuw personeel niet door.

De meest voorkomende reden dat het niet lukt is dat de onderneming onvoldoende zakelijke zekerheden kan bieden. Dit geldt voor vier op de tien afwijzingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het onderpand of hypotheekrecht, een borgtocht of hoofdelijke aansprakelijkheid.

Digitalisering van informatie over zekerheden

Tijdens een paneldiscussie op de Topicus Adviseursdag kwamen de problemen met onderpand al uitgebreid aan de orde. Voor banken is dit een drempel omdat het veel werk kost om duidelijkheid te krijgen over de zekerheden van een klant. Zeker bij kleinere financieringen wegen de kosten vaak niet op tegen de baten en wordt er niet verder geïnventariseerd.

Digitalisering zou een grote rol kunnen spelen bij het oplossen hiervan, stelde Ronald Kleverlaan van Stichting MKB Financiering. Als informatie gestandaardiseerd is en makkelijk toegankelijk, kan dat de aanvraag vereenvoudigen. “Het proces is nog heel erg ouderwets georganiseerd. Op het moment dat het wordt geautomatiseerd en er uitwisseling plaatsvindt dan heeft iedereen in de hele keten daar voordeel van.”

Ondernemer en financier moeten elkaar vinden

Een ander obstakel voor ondernemers op zoek naar financiering is dat de markt niet transparant is. Er zijn de laatste jaren veel nieuwe aanbieders bij gekomen waardoor er een goede kans is dat er altijd wel een financier is die bereid is om een lening te geven als een traditionele bank dat niet wil doen. Alleen moeten ondernemer en die financier elkaar dan wel weten te vinden.

Dat is in de praktijk lastig omdat voor de meeste bedrijven de bank nog steeds het belangrijkste informatiekanaal is om zich te oriënteren. Volgens de financieringsmonitor geldt dat voor 72 procent van de bedrijven. Als een aanvraag vastloopt bij de bank is dat vaak meteen het eindpunt ondanks dat er waarschijnlijk alternatieven zijn.

Het is een taak van de adviseur en alle betrokkenen in de keten om dit te voorkomen. Door goed en onafhankelijk advies te geven, maar ook door breder te kijken. Het is voor de adviseur natuurlijk niet te doen om met elke financier een individuele relatie aan te knopen, maar door de opkomst van online platforms is dat ook niet meer nodig.

Op onze digitale marktplaats zijn inmiddels al meer dan twintig financiers aangesloten. Op dit moment komen dagelijks meerdere aanvragen binnen waarbij sommige financiers direct akkoord gaan.

De digitalisering van de financieringsketen kan dus op verschillende manieren een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de kans dat ondernemers financiering krijgen. Als maar een klein deel van de groep die nu de boot mist toch kan worden geholpen gaat het al gauw om honderden bedrijven per jaar die hun groeikansen wel kunnen grijpen. Voor financiers en adviseurs is dat een extra reden om de digitalisering versneld te omarmen.