Snelle wegwijzer naar verantwoord financieren

Jamie Burink Head of Business Lending

De markt van alternatieve financiering groeit snel, maar is daarmee ook onoverzichtelijker geworden. Het onafhankelijke platform Fyndoo Advise ondersteunt accountants, financieel adviseurs en debt advisors om de best passende en verantwoorde kredietvorm te vinden. “Wij ontsluiten de gehele keten.”

Gepubliceerd op: September 01, 2021

Door de coronacrisis is door de banken het rempedaal op kredietverstrekking weer dieper ingedrukt, constateert Jamie Burink, Head of Business Lending bij Fyndoo. Van alle mkb-bedrijven had tussen juli 2019 en het daaropvolgende jaar 22 procent behoefte aan bedrijfsfinanciering, volgens de Financieringsmonitor 2020 van het CBS. Een op de vijf aanvragers kreeg z’n krediet niet (geheel) toegekend. Banken scherpen hun eisen aan en ondernemers zijn in toenemende mate aangewezen op andere kredietlijnen.

Logische optie

Alternatieve financiering is booming. “Dat ‘alternatief’ mag je schrappen”, durft Burink wel aan. “Moest je vroeger debiteuren verkopen, dan was dat voor ondernemers misschien nog wel beschamend. Tegenwoordig is factoring een logische optie om liquiditeit vrij te spelen.” Hij wijst erop dat ook consumenten hier al mee te maken hebben, misschien zonder het te beseffen: “Zij weten niet beter dan dat hun tandartsrekening van een factoringbedrijf komt.”

Waar de particuliere kredietmarkt volgens Burink tamelijk homogeen is, kent de zakelijke markt inmiddels zoveel financieringsvormen en aanbieders, dat rustig gesproken mag worden van wildgroei. “Toen banken na de kredietcrisis op hun tellen moesten passen, sprongen veel spelers in het ontstane gat: flitskredieten, factoring, leasing, direct lending, hypotheek, kredietunies, crowd funding, private equity. En er komen nog steeds varianten bij. Dan hebben we het nog niet eens gehad over het groeiend aantal aanbieders. Ik schat dat we de tweehonderd snel naderen.”

Meer debt advisors

Het succes van alternatieve financiering heeft een keerzijde. Met zoveel aanbieders en soorten krediet is voor mkb’ers de markt onoverzichtelijk. Het maakt ondernemers ontvankelijker voor risicovolle contracten, zeker als het water hen aan de lippen staat. En dat gebeurt vaker in coronatijd, waarin ruim 17 procent van de (deels) succesvolle kredietaanvragen diende om een zware periode te overbruggen. Vooral in de sectoren handel, vervoer en horeca. Maar ‘goedkope’ leningen kunnen duur uitpakken, waarschuwt onder meer de AFM.

De behoefte aan deskundig advies neemt toe, zegt Burink. Parallel aan de toename van het aantal geldverstrekkers groeit het aantal spelers op het gebied van debt advisory. Op dat segment richt Fyndoo, een label van softwareontwikkelaar Topicus, zich onder meer. Het financieringsplatform helpt ondernemers en hun adviseurs door de bomen nog het bos te zien. De software beperkt zich niet tot een selecte groep preferred suppliers, maar toont een zo compleet mogelijk aanbod en vergelijkt dat. Van traditionele en vastgoedbanken tot leasemaatschappijen, direct lenders en andere alternatieve financiers.

Zo brengt Fyndoo meer transparantie, vindt Burink. “Wij ontsluiten de gehele keten, met ook de aanbieders die onze software zelf niet gebruiken. Niet alle financiers vinden die transparantie even leuk. Maar mkb’ers krijgen zo wel de beste oplossing aangereikt om te gaan groeien.”

Markt deels onvolwassen

Snelle groei maakt nog geen volwassen markt. Voor die van alternatieve financiering geldt dat volgens Burink ook. Zo ontbreekt het nog aan formeel toezicht en is er voor tussenpersonen geen provisieverbod, zoals op de particuliere markt. Wel zijn er sinds kort (vrijwillige) keurmerken voor financiers en adviseurs. “Vanuit de gevestigde orde wordt er met enige jaloezie gekeken naar hippe, fintech-achtige initiatieven”, vertelt Burink. “Met name wat betreft wendbaarheid en techniek. Start ups maken uitsneden die om strikte wet- en regelgeving heen laveren. Banken daarentegen moeten voldoen aan strenge eisen, met betrekking tot kapitaalvereisten, klantacceptatie, fraude en dossieropbouw. Ook bij kleine kredieten beschouwen zij het proces van geldverstrekking als complex. Geen wonder dat zij vaker nee zeggen op een aanvraag.” Dat neemt volgens Burink niet weg dat grootbanken de ontwikkelingen op de voet volgen: “Waar zij eerst wat geringschattend tegen deze jonge markt aankeken, proef je bij hen nu FOMO, fear of missing out.” Platforms als Fyndoo worden inmiddels serieus genomen.

Grootste slaagkans

Financiers met de grootste slaagkans voor hun klant worden duidelijk gepresenteerd. Kredietvormen die niet passen zijn in een knock out-ronde al weggestreept. “Zo wordt niet onnodig tijd besteed aan aanvragen die bij voorbaat al geen kans van slagen hebben”, aldus Burink. Het brede aanbod schudt in zijn ogen het bed ook wat op: “Wij brengen wat competitie in.” In die zin is Fyndoo volgens hem meer dan een marktplaats. “Onze oplossing reikt verder dan een platte aanvraagmachine. Met onze adviesmodule kun je als debt advisor simuleren wat het in termen van liquiditeit en winstgevendheid voor de klant betekent als een bepaalde financiering wordt gekozen.”

Het proces met de adviessoftware van Fyndoo verloopt geheel digitaal: jaarrekeningen en balansen worden geautomatiseerd ingelezen, er rollen prognoses en scenario’s uit en de kredietwaardigheid kan vlot worden bepaald. Zo vergroot de adviseur voor zijn klant de toegang tot extern kapitaal en kan een financieringsaanvraag snel de deur uit, met grotere kans van slagen.

Geen concurrent maar bondgenoot

“Wij zijn geen concurrent van debt advisors, maar een bondgenoot”, benadrukt Burink, gevraagd of de software geen marktaandeel wegsnoept. “Als IT-dienstverlener lossen wij een bepaalde asymmetrie op. Simpele producten kan een ondernemer zelf aanvragen. Zodra het complexer wordt, is de deskundigheid van een adviseur echt nodig. Die kijkt niet alleen naar het doel van de financiering, maar naar het hele plaatje. Inclusief bijvoorbeeld wat de ondernemer aan zekerheden heeft om te verpanden. Een lening aangaan is een beslissing met grote impact op de onderneming. De kennis en de vaardigheid van een financieringsadviseur vat je niet zomaar in een technisch platform. Het is juist de combinatie die het geheel zeer krachtig maakt.”

Ondernemers aarzelen nu vaak nog zo’n adviseur in te schakelen. Jammer, vindt Burink: “De praktijk wijst uit dat diens expertise in bijna alle gevallen leidt tot een betere deal. Ten eerste doordat de beste oplossing wordt gekozen, die past bij de ondernemer en zijn onderneming. Ten tweede resulteert het breed onderzoeken van de mogelijkheden vaak in een financieel voordeel dat onopgemerkt blijft als de eerste beste optie wordt gekozen.”