image

Originate

Fyndoo Originate is een end-to-end oplossing om geldverstrekkers te ondersteunen bij het beoordelen van zakelijke financieringsaanvragen. Fyndoo Originate beschikt over een flexibel in te richten workflow met automatische en handmatige stappen. Fyndoo Originate beschikt over heldere rollen en rechten zodat op de juiste stap in de aanvraag de juiste medewerker de juiste actie kan ondernemen.

Hierbij kunnen financieringsaanvragen uiterst efficiënt worden behandeld. Of ze nu afkomstig zijn uit Fyndoo Direct, of van onafhankelijke adviseurs via Fyndoo Market Place, of dat een relatiemanager deze zelf opvoert. Fyndoo Originate beschikt over een diversiteit aan analysetools en een hoge automatiseringsgraad door een businessrule gedreven acceptatie. Waar nodig wordt de aanvraag verrijkt met aanvullende gegevens uit externe bronnen.

Na akkoord wordt de kredietovereenkomst voor digitale ondertekening naar de klant gestuurd waarna het kredietdossier wordt gecompleteerd met de zekerheidsstukken.

Highlights


CDD & KYC
Regisratie en intake van een nieuwe klant, zodat klantacceptatie kan plaatsvinden, en de bevindingen uit de customer due dilligence worden vastgelegd

Spreading
Krijg inzicht in de financiele gezondheid van de aanvrager aan de hand van jaarcijfers, winst en verliesrekening, liquiditeitsplanning en ratio’s

Financial analysis
Maak een prognose op basis van de geplande investering en financiering en krijg inzicht in de balans na kredietverstrekking of maak best- en wordt case scenario’s om een aangelevere managementcase te toetsen.

Lease
Specifiek voor Asset-based finance biedt Fyndoo de mogelijkheid om op basis van de gekozen asset, de bijbehorende amortisatie, het risico-gebaseerde rentetarief en de lease-termijn te bepalen.

Commercieel vastgoed
Gebruik de vastgoedmodwule en analyseer de cashflow, de huurstromen en het vastgoed om een gedegen beoordeling te doen voor het financieren van commercieel vastgoed.

Credit Rating
Bepaal de credit rating van de aanvrager(s) aan de hand van het standaard URA-rating model, een eigen rating model of een extern rating agency.

Structure collateral
Structureer zekerheden en bepaal welke zekerheid aan welke faciliteit wordt gekoppeld en leg de inschrijvingen op onderpanden vast

Financing solution
Structureer de financieringsoplossing, koppel (sub-)faciliteiten aan verschillende kredietnemers en zekerheden

Determine LGD
Fyndoo bepaalt op basis van de zekerheidsdekking de LGD en het verwachte verlies voor de afzonderlijke faciliteiten

Loan pricing
Prijsbepaling van de financiering op basis van risk based pricing, of een eigen pricing model met bijvoorbeeld buckets

Acceptance
Geautomatiseerde fiattering op basis van acceptatieregels per product, of ondersteuning voor een beoordelingsproces met een of meerdere rollen en functiescheiding

Deliver contract
Fyndoo maakt de kredietovereenkomst en verpandingsakten die eventueel digitaal ter ondertekening aangeboden kunnen worden

Fulfilment
Borg het perfect maken van zekerheden en notarisverkeer voordat de payout van de financiering wordt getriggerd.