image

Valuation

Bepaal eenvoudig wat het bedrijf van je klant waard is. Nu en in de toekomst. Of het nu gaat om een fusie, investering of overname: het is belangrijk om te weten hoeveel het bedrijf waard is. U wilt immers vol vertrouwen de onderhandelingen ingaan.

Alleen, hoe bepaal je de waarde van een bedrijf? Daar zijn verschillende methoden voor, gebaseerd op verleden, heden én toekomst. De bedrijfswaarderingssoftware binnen Fyndoo maakt de juiste combinaties en biedt een naadloze integratie tussen een prognose en de waardeberekening van een bedrijf.

Objectief inzicht in de waarde van een bedrijf

U wilt goed inzicht en dat eenvoudig kunnen vertalen naar uw klanten. Fyndoo Valuation helpt u tot de juiste waardering te komen; onze ervaring met waardering verpakt in een modern jasje met een zeer gebruiksvriendelijke interface voor u en uw klanten.

Dankzij onze unieke combinatie van methoden, krijgt u voor elke situatie een perfect beeld van de waarde van een bedrijf.

Werk met meerdere waarderingsmethoden

APV: Adjust Present Value

APV lijkt op DCF. De APV-methode geeft echter meer informatie doordat het de waarde van het belastingvoordeel bij financiering met vreemd vermogen als apart onderdeel helder en inzichtelijk maakt.


Multiple methode

Kijk en vergelijk met andere bedrijven. Waarde wordt gekoppeld aan diverse elementen uit de jaarrekening zoals winst en omzet. Deze waardering wordt vooral gebruikt bij de meer volwassen bedrijven.


VC: Venture capital methode

De VC methode maakt gebruik van de bovenstaande waarderingstechnieken om de voordelen voor de investeerder te berekenen. Het minimaal te verwachten rendement is hierbij mede leidend in de bepaling van de waarde.

De unieke kenmerken van Valuation

  • Continue waardemonitoring.


  • Eenvoudige wizard om snel te kunnen werken.


  • Binnen uw bedrijf gebruik van eenzelfde waarderingsmethodiek.


  • Gefundeerde voorbereiding van de beslissing om en hoe te participeren in een bedrijf.


  • Managen op waardecreatie en rendement op investeringen.


  • Inzicht krijgen in de impact van veranderend beleid op de waardeontwikkeling van het bedrijf.


  • Gedegen voorbereiding voor uitstap van participatie of bedrijfsverkoop.


  • Naadloze integratie tussen prognose en waardeberekening.